Jezdci, kteří chtějí vstoupit do světa autosportu, musí dodržet řadu pravidel. Jedno z nich je použití výbavy schválené ASN (Národní sportovní autoritou). V případě automobilového sportu se jedná o vybavení homologované podle standardů FIA.

Homologace jsou vždy vyjádřeny číslem standardu a rokem, kdy bylo homologační pravidlo vytvořeno. (Například 8856-2000 je norma z roku 2000 a 8856 je bezpečnostní výbava jezdce).

Níže si dovolujeme popsat stav k 15. 1. 2022:

Nehořlavé kombinézy, prádlo, rukavice, boty

Štítek bývá našit nebo natisknut na oblečení - u nehořlavého prádla z jeho přední strany, na rukavici v oblasti vnitřní části zápěstí, na botech přímo na jazyku boty, z vnější strany.

Aktuálně jsou platné souběžně dvě homologace, přičemž je možné vybavení kombinovat (kombinéza v nové homologaci, prádlo ve staré apod):

 • FIA 8856-2000 - aktuálně platná homologace s následujícím omezením:
  • Platí až do roku 2029, jak v MČR tak ve sprintech (jiné státy mohou mít jiná pravidla, ověřte raději vždy v ZU oné zahraniční soutěže)
  • Prosinec 2021 - konec výroby vybavení podle této homologace
  • Od 1. 1. 2029 bude ukončena platnost této homologace, bude nutné požít výbavu výhradně dle FIA 8856-2018
  • Prodejci mohou doprodat zásoby bez omezení, až do konce platnosti standardu
 • FIA 8856-2018 - aktuálně platná homologace - vybavení podle této homologace lze použít jen 10 let od data výroby. Datum výroby je vždy vyznačeno.
  • Platí v ČR, jak v MČR, tak ve sprintech
  • Vybavení podle této homologace je platné 10 let od data výroby
  • Bude povinná pro všechny disciplíny od 1. 1. 2029
  • Povinná již nyní:
   • ve Formuli E
   • ve Formuli 1, WEC 
   • ve Formuli 2, WRX a ERX 
   • v mistrovství světa a evropy pro prioritní jezdce FIA

  Poznámka: Upozorňujeme, že veškeré nehořlavé prádlo (vyjma ponožek) vyrobené od roku 2015 včetně, na sobě musí mít holografický homologační štítek FIA. Stejné pravidlo platí pro rukavice, kombinézy i boty. Je možné startovat se starším vybavením, bez holografického štítku, s omezeními výše (doba platnosti 8856-2000).

  Kombinézy

  • FIA 8856-2000 - Kombinézy homologované dle tohoto standardu musejí být uvedeny na technickém listu FIA č. 27, jinak jsou považovány za nehomologované. Kód kombinézy je uveden na jejím límci, vzadu, z vnější strany a má formát např. "RS 245.13". Příklad je níže. Platí stejné časové limitace použití, jako u ostatního oblečení (viz výše - nehořlavé prádlo). Tento standard kombinéz končí 1. 1. 2029.

   Image result for FIA 8856-2000 homologation label
  • FIA 8856-2018 - Kombinézy vyrobené podle této homologace musejí být uvedeny na Technickém listu FIA č. 74, jinak jsou považovány za nehomologované. Kód kombinézy je uveden na jejím límci, vzadu, z vnější strany. Má formát DC.XXX.XX-X, příklad je níže. Platí stejné časové limitace použití, jako u ostatního oblečení (viz výše - nehořlavé prádlo), tedy kombinézy v tomto standardu jsou platné vždy 10 let od data výroby.
   Poznámka: Na soutěži MS jsme se setkali s požadavkem doložit ke kombinéze 8856-2018 certifikát o potisku. Ten může být výhradně FIA materiálem a pouze výrobcem kombinézy. Za tímto účelem vydává výrobce certifikát. Není možné potisknout kombinézy jinde, nebo jinou technologií.

   homologacni znamka

   Poznámka: V technickém listu FIA značí sloupec "Konec homologace" datum, do kdy výrobce může daný model kombinézy vyrábět. Nemá vliv na použití kombinézy soutěžícím - kombinézu lze používat i po tomto datu. Jde o nová pravidly homologací pro výrobce vybavení, kdy je nově předepsáno, že výrobce musí provést rehomologaci vybavení každých 5 let.

  Přilby

  Pro soutěže je možné použít přileb v homologaci SA (SNELL), FIA, popřípadě některého z kombinovaných standardů (FIA + SA).

  • FIA 8860-2018 a 2018 ABP (není předhlášen konec platnosti)
  • FIA 8860-2010 (ukončení platnosti standardu 31. 12. 2028)
  • FIA 8859-2015 (není předhlášen konec platnosti)
  • SNELL SA 2010 nebo SNALL SAH 2010 (ukončení platnosti standardu 31. 12. 2023)
  • SNELL SA 2010 nebo SNELL SAH 2010 v kombinaci s přídavným štítkem FIA 8858-2002 nebo 8858-2010 (ukončení platnosti standardu 31. 12. 2023)
  • SNELL SA 2015 (ukončení platnosti standardu 31. 12. 2023)
  • SNELL SA 2020 (není předhlášen konec platnosti)

  Vzorek homologačního štítku 8859-2015 pro přilbu FIA:


  FHR (Simpson, HANS apod.)

  • FIA 8858-2002 - První standard pro FHR zařízení (zařízení pro ochranu hlavy a krku, typicky HANS). Tato zařízení jsou uvedena jako příloha na Technickém listu FIA č. 29.  • FIA 8858-2010 - Nejnovější standard pro jakékoliv FHR zařízení. Všechna zařízení odpovídající tomuto standardu musí být uvedena na technickém listu FIA č. 29, jinak jsou považována za nehomologovaná. Kód je uveden na vybavení ve formátu např. "FHR.065.16-B". Homologační štítek pro zařízená vyrobená po roce 2013 obsahuje i vlepený hologram s logem FIA.

  homologace


  Sedačky

  • FIA 8858-1999 - základní homologace. Sedačka homologovaná dle tohoto standardu může být použita 5 let od data výroby na homologačním štítku. Sedačka musí být uvedena v technickém listu FIA č. 12, jinak je její homologace považována za neplatnou.

  • FIA 8862-2009 - speciální sedačky (obvykle karbonové). Sedačka homologovaná dle tohoto standardu může být používána 7 let od data výroby uvedeném na homologačním štítku. Sedačka musí být uvedena v technickém listu FIA č. 40, jinak je její homologace považována za neplatnou.

   Upozornění: Některé sedačky (zejména karbonové homologované dle standardu 8862-2009), mohou být použity výhradně s konkrétními homologovanými držáky.

  Bezpečnostní pásy

  • Bezpečnostní pásy homologované dle standardu 8853/98 a 8854/98 lze použít po dobu pěti let od data výroby. Rok užití je vyznačen na štítku pásu. Pás musí být uveden v technickém listu FIA č. 24, jinak je jeho homologace považována za neplatnou. Stejně tak je za nehomologovaný považován pás bez štítku. Doba použitelnosti pásu je vyznačena textem "Not valid after YYYY", přičemž na poslední pozici je rok, ve kterém je ještě možné pásy použít.

  • Pásy homologované podle standardu FIA 8853-2016 lze rovněž použít po dobu pěti let od data výroby. Rok užití je vyznačen na štítku pásu. Pás musí být uveden v technickém listu FIA č. 57, jinak je jeho homologace považována za neplatnou. Stejně tak je za nehomologovaný považován pás bez štítku. Doba použitelnosti pásu je vyznačena textem "Not valid after YYYY", přičemž na poslední pozici je rok, ve kterém je ještě možné pásy použít. Pásy homologované podle tohoto standardu již nemohou být osmibodové, mají širší "T" sponu na spodním pásu a vyšší pevnost v tahu.

   Příklad štítku 8853-2016 s vyznačeným koncem platnosti a hologramem FIA:  Hasicí systémy

  Ve voze musí být použit hasicí systém podle standardu FIA pro všechny soudobé automobily a některé historické automobily jmenované v příloze "K". Rozlišujeme dva základní standardy hasicích systémů:

  • Obecná homologace FIA (Technický list FIA 16)
   • Lze použít ve všech soudobých či historických vozech, vyjma historický vozů jmenovaných přílohou "K".
   • Nelze použít pro kategorií WRC, S2000. Od 1. 1. 2020 nelze použít v R2 a R3, v závodech ET ani v R1 a ve vozech třídy Rally1 - Rally4.
    Pozor! Technický list přesně specifikuje, které ze systémů lze použít v rallye.
  • FIA 8865-2015 (Technický list FIA 52)
   • Možno použít ve všech vozech. Povinné pro WRC, S2000, od 1. 1. 2020 i pro R1, R2 a R3, Rally1 až Rally5.
    Poznámka: v ČR není povinné pro R1/R2 pro sprint, ale pozor, tato výjimka neplatí pro závody EP/ET/ERT.
  Obložení rámu
  • Rám na horní hraně čelního skla, rámy kříže nad hlavami jezdce, podélná vyztuha vedle hlavy jezdce a hlavní oblouk nad hlavou jezdce musí být obloženy speciálním, náraz absorbujícím materiálem (tzv. obložení rámu, nebo také "obložka"). Ten musí být homologován v souladu se standardem FIA 8857-2001 Type A. informace o homologaci je vyznačena přímo na spodní straně obložky a to výhradně jako lisovaná součást materiálu. Nálepky jsou nepřípustné:

  Doufáme, že Vám tento přehled pomohl - pokud budete mít otázky, obaťte se na shop@rz1.cz, rádi na Vaše dotazy odpovíme, popřípadě se můžete ptát níže v diskusi.