Interkomy a sluchátka - Konektor - Nexus samec (pro přilby Stilo)