Jezdci, kteří chtějí vstoupit do světa autosportu, musí dodržet řadu pravidel. Jedno z nich je použití výbavy schválené certifikační autoritou. V tomto případě FIA. Týká se to následujících produktů (stav k 15. 1. 2019):

Nehořlavé prádlo, rukavice, boty

 • ISO 6940 - nelze použít
 • FIA 8856-2000 - aktuální homologace, lze použít bez omezení.

Poznámka: Upozorňujeme, že veškeré nehořlavé prádlo (vyjma ponožek) vyrobené od roku 2015 včetně, na sobě musí mít holografický homologační štítek. Stejné pravidlo platí pro rukavice, kombinézy i boty. Je možné startovat se starším vybavením, bez holografického štítku.

Kombinézy

 • FIA 8856-2000 - Kombinézy homologované dle tohoto standardu musejí být uvedeny na technickém listu FIA č. 27, jinak jsou považovány za nehomologované. Kód kombinézy je uveden na jejím límci, vzadu, z vnější strany a má formát např. "RS 245.13". Příklad je níže.

Image result for FIA 8856-2000 homologation label

Poznámka: Poslední sloupec - datum ukončení homologace - v technickém listu FIA č. 27 značí datum, do kdy výrobce může daný model kombinézy vyrábět. Nemá vliv na použití kombinézy soutěžícím - kombinézu lze používat i po tomto datu. Toto souvisí s novými pravidly homologací pro výrobce vybavení, kdy je nově předepsáno, že výrobce musí provést rehomologaci vybavení každých 5 let.

Přilby

Pro soutěže je možné použít přileb v homologaci SA (SNELL), FIA, popřípadě některého z kombinovaných standardů (FIA + SA).

 • FIA 8860-2018FIA 8860-ABP (není předhlášen konec platnosti)
 • FIA 8860-2010 (ukončení platnosti standardu 31. 12. 2028)
 • FIA 8860-2004 (ukončení platnosti standardu 31. 12. 2020)
 • FIA 8859-2015 (není předhlášen konec platnosti)
 • SNELL SA 2010 nebo SNALL SAH 2010 (ukončení platnosti standardu 31. 12. 2023)
 • SNELL SA 2010 nebo SNELL SAH 2010 v kombinaci s přídavným štítkem FIA 8858-2002 nebo 8858-2010 (ukončení platnosti standardu 31. 12. 2023)
 • SNELL SA 2015 (ukončení platnosti standardu 31. 12. 2023)


FHR (Simpson, HANS apod.)

 • FIA 8858-2010 - Jakékoliv FHR zařízení dle tohoto standardu musí být uvedeno na technickém listu FIA č. 29, jinak je považováno za nehomologované. Kód je uveden na vybavení ve formátu např. "FHR.065.16-B". Homologační štítek pro zařízená vyrobená po roce 2013 obsahuje i vlepený hologram s logem FIA.

homologace


Sedačky

 • FIA 8858-1999 - základní homologace. Sedačka homologovaná dle tohoto standardu může být použita 5 let od data výroby na homologačním štítku. Sedačka musí být uvedena v technickém listu FIA č. 12, jinak je její homologace považována za neplatnou.
 • FIA 8862-2009 - speciální sedačky (obvykle karbonové). Sedačka homologovaná dle tohoto standardu může být používána 7 let od data výroby uvedeném na homologačním štítku. Sedačka musí být uvedena v technickém listu FIA č. 40, jinak je její homologace považována za neplatnou.
Upozornění: Některé sedačky (zejména karbonové homologované dle standardu 8862-2009), mohou být použity výhradně s konkrétními homologovanými držáky.

Bezpečnostní pásy

 • Pásy homologované dle standardu 8853/98 a 8854/98 lze použít po dobu pěti let od data výroby. Rok užití je vyznačen na štítku pásu. Pás musí být uveden v technickém listu FIA č. 24, jinak je jeho homologace považována za neplatnou. Stejně tak je za nehomologovaný považován pás bez štítku. Doba použitelnosti pásu je vyznačena textem "Not valid after YYYY", přičemž na poslední pozici je rok, ve kterém je ještě možné pásy použít.
 • Pásy homologované podle standardu FIA 8853-2016 lze rovněž použít po dobu pěti let od data výroby. Rok užití je vyznačen na štítku pásu. Pás musí být uveden v technickém listu FIA č. 57, jinak je jeho homologace považována za neplatnou. Stejně tak je za nehomologovaný považován pás bez štítku. Doba použitelnosti pásu je vyznačena textem "Not valid after YYYY", přičemž na poslední pozici je rok, ve kterém je ještě možné pásy použít. Pásy homologované podle tohoto standardu již nemohou být osmibodové, mají širší "T" sponu na spodním pásu a vyšší pevnost v tahu.
Obložení rámu
 • Rám na horní hraně čelního skla, rámy kříže nad hlavami jezdce, příčná vyztuha vedle hlavy jezdce a hlavní oblouk nad hlavou jezdce musí být obloženy speciálním, náraz absorbujícím materiálem (tzv. obložení rámu, nebo také "obložka"). Ten musí být homologován v souladu se standardem FIA 8857-2001 Type A.